Kürtlük krizi ve beyaz maskeler

Kürtler, adlarının altını çizerek siyaset yaptıklarında milliyetçilikle suçlanıyorlar! Oysa Kürtlerin adlarını zikretmesi nefs-i müdafaadır. Bu “suçu” işlememek için taleplerini belirsiz …