Resmen qaçax!

Topraklarında üretilen enerjiye erişme hakları gasp edilen Kürtler, şimdilerde “kaçak” elektrik kullanmakla itham ediliyor. Aşağıda ise, kaçırılan elektrik meselesini aydınlatan bir resim duruyor!