James Miller, Tunus’taki bir mezarlıkta reşit olmayan çocuklarla seks yaptığı iddia edilen Foucault’u sömürgeci bir ...

Aşıda fikri mülkiyetin (patent) kaldırılması ilk kez ciddi bir biçimde dünya gündeminde. Piyasa aktörleri ise ...

Sürgünler, kaçtıkları ve dahil oldukları siyasi topluluklarda önemli rolleri birleştiren bir alanı işgal ederler; eleştirmek, ...

Batılı analistler, Körfez’i kapitalist devletler arasındaki garip bir anomali olarak görüyorlar. Oysa, diğer kapitalist ülkelerle ...

Trumpçı yaklaşım, siyaseti savaşın başka araçlarla devamı olarak görüyor. Tüm dünyada sol, bu gerici rasyonelin ...

IŞİD ile mücadelede Kürtleri desteklediğini iddia eden ABD, Kürtlerin Rojava’daki devrimci projesini zayıflatmak amacıyla iktidara ...

Axel Honneth’e göre, pandeminin demokratik kamusal alan üzerindeki etkileri son derece belirsiz. Bir yandan, krize ...

Podcast, Frankfurt Okulu’nun radyo-TV yayınına atfettiği işlevi çok daha etkili bir şekilde yerine getiriyor: Kişilerarası ...

ABD’de köleliğin kaldırılmasının ardından, siyahlar mülkiyet kurumundan hiçbir tazminat almadılar çünkü kaybettikleri mülkleri yoktu. Doğrusu, ...

Nesneler, bizi onların zorunluluklarına çeker: Alınmayı, kullanılmayı, bir kenara atılmayı ve güvende tutulmayı “isterler”. Belirli ...

İnsan doğası hakkındaki iddiaları gerçeğe dönüştüren nedir? Nasıl güvenirlik kazanırlar? Deneylere, vaka çalışmalarına veya gözlemlere ...

Bugün neoliberalizmin kaderini belirleyecek olan şey, virüsün yarattığı ekonomik zararın boyutu değil; virüsün neden sonuçla ...