Guy Standing: Temel Gelir

Pandemi, düşük gelirli nüfusların ne ölçüde risk altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte uyruklar için geçici nakdi “yardımlara” başvuran devletler soluduğumuz havayı bile vergilendirmekten geri durmazken, “temel gelir” güvencesine yanaşmıyor. Oysa, Guy Standing, temel gelirin sadece ekonomik değil ama aynı zamanda etik bir mesele olduğunu söylüyor.

Günümüzde otomasyon üretim arttı, iş güvencesi yok oldu ve kazanç, yapılan işten bağımsızlaşarak düştü.

İşte bu ve benzer sorunların aşılması için dünyanın pek çok yerinde temel gelir fikri, adil refah dağılımı bağlamında önemli bir tartışma konusu oldu, siyasi partilerin gündemine girdi.

Peki, temel gelir ne anlama geliyor?

Temel gelir, asgari ücretten farklı olarak, toplumdaki tüm bireylere devlet tarafından düzenli olarak ödeme yapılması fikrine dayanıyor.

Tüm bireylerin sağlığı, refahı ve mutluluğu için son derece önemli önemli olan temel gelir, katılımcı, eşitlikçi, güvenli, adil, özgür, insan odaklı bir gelecek yaratmak için kapitalizm henüz yıkılmamışken en iyi yollardan biri.

Bu kitabın yazarı Guy Standing de, son otuz yıldır temel gelir fikrini geliştirenlerin başında geliyor.

Standing burada, temel gelir fikrinin ekonomi, yoksulluk, sosyal adalet, iş ve emek alanlarındaki etkisini araştırıyor, daha da önemlisi yalnızca ekonomik değil aynı zamanda etik savlar da sunuyor ve dünyadaki pilot çalışmalardan neler öğrenebileceğimizi ortaya koyuyor.

Künye: Guy Standing – Temel Gelir, Çeviren: Ceren Demirdöğdü, Tellekt Kitap, 344 sayfa, 2020.

Kaynak: dipnotski.com