Rosa Luxemburg: Milliyetler Sorunu ve Özerklik

“Demokratik özerklik”, Kürt siyasal hareketinin son dönemde Türkiye gündemine taşıdığı, sıklıkla tartışılan konulardan.

Rosa Luxemburg’un burada bir araya getirilen metinleri de, ulus devlet, federalizm, merkeziyetçilik, özyönetim ve özerklik gibi konuları irdelemesiyle bu tartışmaya önemli bir katkı sunacak nitelikte.

Künye: Rosa Luxemburg – Milliyetler Sorunu ve Özerklik, çeviren: Murat Çakır, Belge Yayınları, 2016.

Kaynak: dipnotski.com