Hakkında

Geremol, başta Kürt/Kürdistan meselesi olmak üzere, tahakküm süreçleriyle gerilimli ilişkileri tartışma alanına çekerek, buradan anlam üretecek bir forum olma gayretine dayanıyor. Ajite edici içeriklerin ve buradan hareketle üretilen performansların tartışmanın yerini aldığı günümüzde, nitelikli içerik ve içeriğin özenli bir formda sunulması her zamankinden daha elzem bir ihtiyaç.

Esasen dayanışmacı bir kamusallık olan eleştiri, ayrımların derinleştirildiği politik gündem içinde ele alınıyor. Sosyal medyalarda bağırmak suretiyle sentetik bir radikalizm üreten bu gündem, özgürlükçü görünüme sahip statükocu bir eğilimi temsil ediyor. Giderek cemaatçi bir siyasete yol açan, kavram ve kanaatleri yeniden tanzim etmeye hevesli Orwellian eğilimlere olası itirazlara ise düşmanlaştıcı bir dille karşılık veriliyor. Dolayısıyla bugün, özellikle de Kürt/Kürdistan meselesine ilişkin rasyonel bir tartışma yürütmenin giderek daha da zor bir hale gelmesi, çökmekte olan bu kamusallığa işaret ediyor.

Bu gidişata karşı mütevazi bir girişimin ürünü Geremol, sorgulayan ve tartışan çok dilli (Kürtçe, Türkçe, İngilizce) bir forumdur. Gönderilerinizle (metin, görsel, video vb.) bu forumun genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.


geremol; çok sayıda insanın bir araya gelmesini karşılayan –kalabalık ile birbirine az çok aykırı şeylerden oluşma halini anlatan –karmaşayı eş zamanlı ifade eden Kürtçe bir kelimedir.