Hakkında

İfade etme ve tartışma hakkına erişim üzerinde baskı ve kontrol, otoriter iktidarların en yıkıcı özelliğidir. Ancak daha yıkıcı olan, bu zorbalıklar karşısında konumlananların otoriterleşmesidir. Devamlı surette ikilikler üzerinden hüküm vermeye meyyal bu kötücül form, sınırlı bir tahayyül ve kavrayışla hareket eder.

Esasen dayanışmacı bir kamusallık olan eleştiri günümüzde, ayrımların derinleştirildiği politik bir gündem içinde ele alınıyor. Sosyal medyalarda bağırmak suretiyle sentetik bir radikalizm üreten bu gündem, özgürlükçü görünüme sahip statükocu bir eğilimi temsil ediyor. Giderek cemaatçi bir siyasete yol açan, kavram ve kanaatleri yeniden tanzim etmeye hevesli Orwellian eğilimlere olası itirazlar ise, sığ ve sabote edici bir dille karşılık buluyor. Bugün, Kürt/Kürdistan meselesi başta olmak üzere gerilimli alanlara ilişkin rasyonel bir tartışma yürütmenin giderek daha zor hale gelmesi, çökmekte olan bu kamusallığa işaret ediyor.

Eleştirel kamusallığın altını oyan mevcut gidişata mütevazi bir itirazı dert edinen Geremol, tahakküm süreçleriyle gerilimli ilişkileri tartışma alanına çekerek, buradan anlam üretecek bir forum olma gayretine dayanıyor; ve tartışmasını iki dilden (Kürtçe, Türkçe) içerikle yapıyor. 

–geremol; çok sayıda insanın bir araya gelmesini karşılayan –kalabalık ile birbirine az çok aykırı şeylerden oluşma halini anlatan –karmaşayı eş zamanlı ifade eden Kürtçe bir kelimedir.