hdp

Kürtlük krizi ve beyaz maskeler

Kürtler, adlarının altını çizdiklerinde milliyetçilikle suçlanıyorlar! Oysa Kürtlerin adlarını zikretmesi nefs-i müdafaadır. Bu “suçu” işlememek için taleplerini belirsiz bir “kurtuluş” prosedürüne bağlamak Kürtlere büyük bir haksızlıktır. Devlet söyleminde, “Türk, Kürt, Laz, Gürcü, Çerkez…” kolajı olmadan, tek başına söylenemeyen “Kürt” kullanımından da bir farkı yoktur.

Ji bo agahiya naveroka nû qeyd bibe
Güncel içerik bildirimi için kaydol